รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
Product Update - Valve
5 เม.ย. 2012
Change Log:
V1.506
- Fixed ATI 12.2 driver issue with OpenGL. This also optimized rendering
- Lowered mass bomb damage


ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2016   2015   2014   2013   2012  
2011   2010   2009   2008   2007  
2006   2005   2004   2003   2002