ข่าวสาร
Product Update - Valve
30 มี.ค. 2012
- Fixed an issue which would cause the radio command menu to appear inappropriately
- Increased armor penetration of HE Grenades
- mp_c4timer and fps_max convars are now exposed

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2017   2016   2015   2014   2013  
2012   2011   2010   2009   2008  
2007   2006   2005   2004   2003  
2002