ข่าวสาร
Product Update - Valve
30 มี.ค. 2012
- Fixed an issue which would cause the radio command menu to appear inappropriately
- Increased armor penetration of HE Grenades
- mp_c4timer and fps_max convars are now exposed

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002