ข่าวสาร
Product Update - Valve
19 มี.ค. 2012
We are pleased to confirm that the second patch for the PC version of Batman: Arkham City is now available across all digital platforms. We would like to thank our community for their patience and support while we worked on these fixes.

Fixes that this patch addresses are listed below:
* Occurences of Save File Corruption
* Achievement re-locking issues
* Crossfire/SLI Issues
  - Graphical flickering
  - FPS improvements when running crossfire
* Instances of 32 bit memory problems
* Improvements to performance in cut scenes and death taunts
* Error messages removed when patching the game and improved patching process


ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
2018
ก.พ.   ม.ค.  
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002