รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
Product Update - Valve
6 มี.ค. 2012
This patch updates the DirectX redistributables to the version required for Costume Quest. This fixes some issues that new installs of Costume Quest might have.

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2016   2015   2014   2013   2012  
2011   2010   2009   2008   2007  
2006   2005   2004   2003   2002