ข่าวสาร
Product Update - Valve
28 ก.พ. 2012
inMomentum Changelog 1.04

- Added Ghost feature
- Debugged and re-added Trail feature
- Added Toggle Ghost interface element
- Added Toggle Trail inteface elements
- Fixed Menu not saving the last played map, now it also saves last map played after the game was quit
- Restart Map now does not restart the music track in progress
- Music system now plays a new song when a new map is loaded
- Music system plays all tracks from OST before re-playing any song twice
- Added new map Flux
- Added new map Echo
- Added new map Reflex
- Tutorial segments are now skippable for faster advancement
- Updated multiplayer Lobby System
- Updated multiplayer Level changing
- Added multiplayer "Next Game Voting" feature
- Fixed a bug where mouse sensitivity change would crash the game
- Fixed various smaller bugs and leaks regarding the game menu and game controlls
- Fixed screen tearing problems in Fullscreen
- Optimized Fullscreen in Widescreen play


ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
2018
ก.พ.   ม.ค.  
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002