ข่าวสาร
Product Release - Valve
24 ก.พ. 2012
Really Big Sky is Now Available on Steam and 10% off until Friday March 2nd at 10AM PST.

REALLY BIG SKY! A super fast, twin analogue shooter for the modern age!

Way over in the big void of space live some aliens. They coveted [your planet] and would do anything to live there themselves. So what's [your planet] to do? Yeah, blast through them all! Face off against waves of enemies, bosses, big laser planets, blackholes, wormholes, giant lasers, planets and asteroids across 11 game modes!


ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002