ข่าวสาร
Product Update - Valve
23 ก.พ. 2012
An update to Team Fortress 2 has been released. The update will be applied automatically when you restart Team Fortress 2. The major changes include:

 • Added The Fast Learner
 • Fixed +randommap not working correctly on server startup
 • Fixed some instances of corrupted text when the save_replay key isn't bound
 • Fixed dedicated server console spew related to the Replay client and viewangles
 • Fixed a spelling error in a cp_fastlane material
 • Fixed team colors not working correctly for the second style of the Black Rose
 • Fixed Mann Co. Store item previews for paints and styles
 • Updated item descriptions to contain the name of the paint used to color them
 • Updated the Reggaelator
  • Added an LOD model
  • Added 3 styles
 • Updated cp_dustbowl
  • Adjusted Blue team's func_respawnroom in stage 1 to be flush against the door
 • 언어 파일 업데이트

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002