ข่าวสาร
Announcement - Valve
2 ก.พ. 2012
Act now and save 66% on the Warhammer 40,000 Franchise* during the Weekend Deal!

Plus, play the Retribution multiplayer for FREE starting now through Sunday at 1PM Pacific Time.
If you already have Steam installed you can click here to install or play. If you don't have Steam, you can download it here.

Offer ends Monday at 10AM Pacific Time.

*Discount excludes the Death Guard Champion Chapter Pack, Iron Hands Chapter Pack and Dreadnought DLC.ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2017   2016   2015   2014   2013  
2012   2011   2010   2009   2008  
2007   2006   2005   2004   2003  
2002