รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
Product Update - Valve
16 ม.ค. 2012
Updates to Left 4 Dead 2 have been released. The updates will be applied automatically when your Steam client is restarted. The major changes include:

- Fix for Windows Dedicated Servers operating in LAN mode only.

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2016   2015   2014   2013   2012  
2011   2010   2009   2008   2007  
2006   2005   2004   2003   2002