ข่าวสาร
Product Update - Valve
4 ม.ค. 2012
An update to Team Fortress 2 has been released. The update will be applied automatically when you restart Team Fortress 2. The major changes include:

  • Naughty/Nice Winter Crate Keys have been changed to regular MannCo Crate keys.

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2017   2016   2015   2014   2013  
2012   2011   2010   2009   2008  
2007   2006   2005   2004   2003  
2002