รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
Product Update - Valve
4 ม.ค. 2012
An update to Team Fortress 2 has been released. The update will be applied automatically when you restart Team Fortress 2. The major changes include:

  • Naughty/Nice Winter Crate Keys have been changed to regular MannCo Crate keys.

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2016   2015   2014   2013   2012  
2011   2010   2009   2008   2007  
2006   2005   2004   2003   2002