ข่าวสาร
Product Update - Valve
29 ธ.ค. 2011
SPAZ v1.015
- Fixed crash when viewing catalog preview in star and system map
- Fixed AI dropping of Rez at deployable turrets
- Fixed minor spelling issue

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2017   2016   2015   2014   2013  
2012   2011   2010   2009   2008  
2007   2006   2005   2004   2003  
2002