รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
Product Update - Valve
22 ธ.ค. 2011
- Fixed Supreme Strategist can now be earned.
- Fixed Temporal Tower modifications from the Command Decision map will no longer carry over to other maps.

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2015   2014   2013   2012   2011  
2010   2009   2008   2007   2006  
2005   2004   2003   2002