ข่าวสาร
Product Update - Valve
21 ธ.ค. 2011
• Fixed Chase Leaderboard not downloading scores. This will reset your local score data but not affect your online scores.

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002