ข่าวสาร
Product Update - Valve
28 พ.ย. 2011
Control Updates
Fixed not being able to fire with right thumbstick at very high framerates.

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2017   2016   2015   2014   2013  
2012   2011   2010   2009   2008  
2007   2006   2005   2004   2003  
2002