ข่าวสาร
Product Update - Valve
11 พ.ย. 2011
Updates to Team Fortress 2 have been released. The updates will be applied automatically when your Steam client is restarted. The major changes include:
  • Fixed a problem with precaching pumpkin_bomb entities

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2017   2016   2015   2014   2013  
2012   2011   2010   2009   2008  
2007   2006   2005   2004   2003  
2002