ข่าวสาร
Product Update - Valve
30 ก.ย. 2011
Updates to Global Agenda have been released. The updates will be applied automatically when your Steam client is restarted. The major changes include:

Server downtime: The Global Agenda Servers are expected to be down on FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2011 from ~11:30 AM to 3:00 PM US Eastern (16:30 to 20:00 GMT) while the patch is deployed. Watch GAServerStatus on Twitter for the latest server availability information.

Changes since Version 1.5
- Vendors and the Agent Profile now list item/weapon types
- Vendors show the item’s required player level only when you are below it.
- Item tooltips now show the required player level at all times.

Bugs Fixed in Version 1.5.1.0
- Fixed numerous terrain and geometry issues in North Sonora.
- The NPCs spawned for the “Enemy at the Gates” assignment no longer reward loot or XP.
- Some assignments were incorrectly configured to be considered “complete” when you accepted them; those are now fixed.
- Fixed a bug in the HUD Assignment indicators that occasionally made them invisible.
- Fixed a number of incorrect item icons.
- The vendor screen has an option to purchase Agenda Points, to reduce confusion on how to acquire them.
- The tutorial should no longer show the movement help during the opening cinematic.
- Exiting the tutorial will now always direct your character to Dome City.
- Improved feedback for vendor items that require achievements before purchasing

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
2018
ก.พ.   ม.ค.  
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002