รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
Product Update - Valve
26 ก.ย. 2011
Updates to the GoldSrc Dedicated Server have been released. The updates will be applied automatically when your Steam client is restarted. The major changes include:

  • Added sv_logsecret support
  • Added sv_filetransfermaxsize to limit the size of a file the game server will try to send to a client
  • Added halflife.wad and xeon.wad to the not allowed to download to a client list
  • Increased max heapsize of 128mbyte for the dedicated server, default to 40mb still
  • Added sv_allow_dlfile, if set to 1 and sv_downloadurl is set still allow local downloads
  • changed motd_write to only work if the process is running an active server and the command is from the console
  • prevented several client redirection exploits when connecting to a server
  • Changed "Non-sprite set to glow!\n" debug console output to be dev only

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
2016
ก.พ.   ม.ค.  
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2016   2015   2014   2013   2012  
2011   2010   2009   2008   2007  
2006   2005   2004   2003   2002