ข่าวสาร
Product Update - Valve
16 ก.ย. 2011
Updates to Left 4 Dead 2 have been released. The updates will be applied automatically when your Steam client is restarted. The major changes include:

Death Toll campaign released
  • Fixed scoring in finale

Blood Harvest; The Bridge
  • Infected will spawn in front of the survivor team on their way to the Safe House.
  • Added Infected spawn locations on the hill by the Safe House.

Blood Harvest: The Train Station
  • Fixed exploit that allowed Infected team to trigger the onslaught.

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
2018
ม.ค.  
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002