ข่าวสาร
Product Update - Valve
6 ก.ย. 2011
  • Fixed deletion in playlist.
  • Fixed multiple crashes under OS X Lion (10.7)
  • Set the default folder for file dialogs under OS X

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2017   2016   2015   2014   2013  
2012   2011   2010   2009   2008  
2007   2006   2005   2004   2003  
2002