ข่าวสาร
Product Update - Valve
17 ส.ค. 2011
  • Fixed a bug in waves and super waves visualizer hang protection.
  • Improved performance when shooting at sun.
  • Fixed wormhole sequence loop bug.
  • Start with zero throttle so that the player can read instructions in the level 0.

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002