ข่าวสาร
Product Update - Valve
11 ส.ค. 2011
Updates to Dead Horde have been released. The updates will be applied automatically when your Steam client is restarted. The major changes include:

Dead Horde
  • Added: revive kit for co-op games
  • Added: game paused in single player if player is in menu or shop
  • Improved: collision sounds of vehicles with mutants
  • Improved: hit detection if shooting from higher position
  • Improved: sensitivity of controller usage in menu
  • Improved: dogs are less sticky during attack
  • Fixed: rare spawn issue in mission 'village'

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
2018
ม.ค.  
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002