ข่าวสาร
Product Update - Valve
2 ส.ค. 2011
- 4-weapon inventory option in single player campaign
- MP Server favorites
- Dedicated server overhaul
- FOV can be modified
- Change VOIP to push-to-talk (bandwidth fix)
- VAC anti-cheat system enabled
- Support for Japanese Steam ID’s for PC release in Japan
- Auto-aim fix
- Blood effects on surfaces behind enemies when shot
- Steam.exe no longer uses an unusually high amount of CPU
- Texture quality improvements
- Fixes to prevent single player and multiplayer save data corruption
- Leaderboard exploit fixed
- AMD Dual-Core Optimizer no longer automatically installed (fixes rare bugs with Intel processors)
- Crash/compatibility fixes and other minor bugs


ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2017   2016   2015   2014   2013  
2012   2011   2010   2009   2008  
2007   2006   2005   2004   2003  
2002