ข่าวสาร
Product Update - Valve
23 มิ.ย. 2011
Updates to Team Fortress 2, Counter-Strike: Source, Day of Defeat: Source and Half-Life 2: Deathmatch have been released. The updates will be applied automatically when your Steam client is restarted. The major changes include:

Source Engine Changes (CS:S, DoD:S, TF2, HL2:DM)
 • Updated the shared interfaces for the TF2 Free To Play update
 • Updated the shared localization files

Team Fortress 2
 • TF2 is now Free To Play
 • Added the Uber Update: http://www.teamfortress.com/uberupdate/
 • Added PL_Barnblitz, a new Payload map
 • Added all kinds of new goodies!
 • The Main menu now has a "Start Playing" option which presents users with various game modes to choose from. Once selected, the game matches the player into the best available server for that mode.
 • The Crafting interface has been redesigned to accommodate the fact that crafting blueprints are always known to players now.
 • The Item selection screen in Loadouts has been redesigned to support selection among a larger number of items.
 • Training improvements:
  • New training user interface
  • Added "A,W,S,D" movement instruction to Soldier training
  • Added ammo instruction to Engineer training
  • Clarified many instructional strings
 • Added new voting sounds
 • Fixed various Coaching bugs
 • Fixed various gameplay bugs

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2017   2016   2015   2014   2013  
2012   2011   2010   2009   2008  
2007   2006   2005   2004   2003  
2002