รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
Product Update - Valve
2 พ.ค. 2011
- Removed secret codes from the levels
- Changed the potasteroid to a normal asteroid
- Added Actual Test achievements
- Miscellaneous bug fixes


ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2016   2015   2014   2013   2012  
2011   2010   2009   2008   2007  
2006   2005   2004   2003   2002