ข่าวสาร
Product Update - Valve
2 พ.ค. 2011
- Removed secret codes from the levels
- Changed the potasteroid to a normal asteroid
- Added Actual Test achievements
- Miscellaneous bug fixes


ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2017   2016   2015   2014   2013  
2012   2011   2010   2009   2008  
2007   2006   2005   2004   2003  
2002