ข่าวสาร
Product Release - Valve
18 เม.ย. 2011
Portal 2 is now available worldwide via Steam. The game will be available at retailers beginning today as well, check your local retailer for availability. For more information, please visit www.thinkwithportals.com


ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002