ข่าวสาร
Product Release - Valve
18 เม.ย. 2011
Portal 2 is now available worldwide via Steam. The game will be available at retailers beginning today as well, check your local retailer for availability. For more information, please visit www.thinkwithportals.com


ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2017   2016   2015   2014   2013  
2012   2011   2010   2009   2008  
2007   2006   2005   2004   2003  
2002