ข่าวสาร
Product Update - Valve
12 เม.ย. 2011
Updates to RUSH have been released. The updates will be applied automatically when your Steam client is restarted. The major changes include:

  • Fixed update in Spanish localization
  • Added Stochastic Level Enrichment Process

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2017   2016   2015   2014   2013  
2012   2011   2010   2009   2008  
2007   2006   2005   2004   2003  
2002