ข่าวสาร
Product Update - Valve
1 เม.ย. 2011
Updates to Super Meat Boy have been released. The updates will be applied automatically when your Steam client is restarted. The major changes include:
  • Bugs
  • Difficulty decreased on harder levels
  • Better Ammo
  • Happy #PotatoFoolsDay

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2017   2016   2015   2014   2013  
2012   2011   2010   2009   2008  
2007   2006   2005   2004   2003  
2002