ข่าวสาร
Product Update - Valve
29 พ.ย. 2005
Updates to the Half-Life 1 Engine have been released. The updates will be applied automatically when your Steam client is restarted. The specific changes include:

Half-Life 1 Engine
  • Fixed regression causing Asian language versions to display corrupt characters

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
2018
ม.ค.  
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002