ข่าวสาร
Product Update - Valve
20 ธ.ค. 2010
Updates to The Polynomial have been released. The updates will be applied automatically when your Steam client is restarted. The major changes include:
  • Free Christmas-themed content.
  • Added a button to pause music.
  • Bugfixes for older ATI cards.

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002