ข่าวสาร
Product Update - Valve
9 ธ.ค. 2010
Fixes:
-Fixed a bug with achievements not awarding on load if the user does not have them
-Fixed a bug where The Kid was not selectable
-Fixed a bug where certain bandage characters were not selectable


ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002