ข่าวสาร
Product Update - Valve
9 ธ.ค. 2010
Fixes:
-Fixed a bug with achievements not awarding on load if the user does not have them
-Fixed a bug where The Kid was not selectable
-Fixed a bug where certain bandage characters were not selectable


ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2017   2016   2015   2014   2013  
2012   2011   2010   2009   2008  
2007   2006   2005   2004   2003  
2002