ข่าวสาร
Product Update - Valve
24 พ.ย. 2010
Lara Croft and the Guardian of Light Patch 1.02:

This patch fixes the bug in online co-op play where for people playing Totec, Lara keeps shooting in the same direction.


ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2017   2016   2015   2014   2013  
2012   2011   2010   2009   2008  
2007   2006   2005   2004   2003  
2002