ข่าวสาร
Product Update - Valve
12 พ.ย. 2010
Updates to Portal have been released. The updates will be applied automatically when your Steam client is restarted. The major changes include:

Portal
  • Added engine support for improved NVIDIA OpenGL multisampling options available in Mac OS X version 10.6.5

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2017   2016   2015   2014   2013  
2012   2011   2010   2009   2008  
2007   2006   2005   2004   2003  
2002