ข่าวสาร
Product Update - Valve
15 ต.ค. 2010
Updates to Left 4 Dead have been released. The updates will be applied automatically when your Steam client is restarted. The major changes include:

Left 4 Dead
  • Allow thirdperson settings in cooperative game modes
  • Added support for Russian audio in The Sacrifice
  • Game correctly recognizes the audio language set in Steam
  • Fixed "Sacrifizzle" achievement

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
2018
ม.ค.  
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002