ΑΡΧΙΚΗ
Παιχνίδια
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Demo ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

Steam client update released

Client Update - Valve
15 Σεπ, 2010
A Steam client update is now available. To apply the update, click the File menu inside of Steam and then select "Check for Steam Client Updates...". The specific changes include:

Steam
  • Added support to update AMD/ATI video drivers
  • Bug fixes in JPEG decoding of images with embedded EXIF profiles
  • Crash fix in voice chat
  • SteamService uninstall improvements
  • Improved in-game overlay compatibility with some third-party software
  • Improved in-game overlay browser forward/back navigation

Αναζήτηση
Αρχείο
ΝΕΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
2014   2013   2012   2011   2010  
2009   2008   2007   2006   2005  
2004   2003   2002