รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
Product Update - Valve
24 ส.ค. 2010
Change list:


  • Fixed mouse problems on some systems
  • Improved performance
  • Improved graphics driver compatibility
  • Added "30 fps"e; option

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2016   2015   2014   2013   2012  
2011   2010   2009   2008   2007  
2006   2005   2004   2003   2002