ข่าวสาร
Press Releases - Valve
29 เม.ย. 2005
Bellevue, WA and Los Angeles, CA - April 29, 2005 -- Valve and Vivendi Universal Games (VU Games) today announced the settlement of a pending federal court lawsuit filed by Valve in August 2002. The parties have resolved their differences, and the settlement provides for the dismissal of all claims and counterclaims. Under the settlement agreement, VU Games will cease distribution of retail packaged versions of Valve's games, including Half-Life®, Half-Life 2, Counter-Strike™, Counter-Strike: Condition Zero and Counter-Strike: Source, effective August 31, 2005.

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2017   2016   2015   2014   2013  
2012   2011   2010   2009   2008  
2007   2006   2005   2004   2003  
2002