ข่าวสาร
Product Update - Valve
28 พ.ค. 2010
Patch 1.2.1.29

An update patch for Shattered Horizon is now available. The game will update automatically. This minor update fixes a few rare bugs that can cause the game to crash.

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2017   2016   2015   2014   2013  
2012   2011   2010   2009   2008  
2007   2006   2005   2004   2003  
2002