ข่าวสาร
Product Update - Valve
17 ธ.ค. 2004
A Source Dedicated Server update is available and will be applied automatically when Steam is restarted. The changes include:

    Source Dedicated Server
  • Fixed +ip not being applied when given on the command line
  • HL2 depot fix for upcoming SDK update

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2017   2016   2015   2014   2013  
2012   2011   2010   2009   2008  
2007   2006   2005   2004   2003  
2002