รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
Product Update - Valve
1 ธ.ค. 2004
A Source Engine update is available and will be applied automatically when Steam is restarted. The change includes:
  • Fixed clients being able to kick other clients from a server

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2015   2014   2013   2012   2011  
2010   2009   2008   2007   2006  
2005   2004   2003   2002