ข่าวสาร
Client Update - Valve
23 พ.ย. 2004
A platform update is available and will be applied automatically when Steam is restarted. The change includes:
  • No longer require "remember password" to be checked to play offline

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2017   2016   2015   2014   2013  
2012   2011   2010   2009   2008  
2007   2006   2005   2004   2003  
2002