ข่าวสาร
Client Update - Valve
23 พ.ย. 2004
A platform update is available and will be applied automatically when Steam is restarted. The change includes:
  • No longer require "remember password" to be checked to play offline

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
2018
ม.ค.  
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002