ข่าวสาร
Client Update - Valve
12 พ.ย. 2004
A platform update is available and will be applied automatically when Steam is restarted. The changes include:
  • Corrected problem preventing Asian, Russian, Thai, and Japanese Windows ME users from seeing proper text.

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002