ข่าวสาร
Client Update - Valve
3 พ.ย. 2004
A platform update is available and will be applied automatically when Steam is restarted. The change includes:
  • Fixed "failed to create directory" error when updating with HLDS Update Tool

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2017   2016   2015   2014   2013  
2012   2011   2010   2009   2008  
2007   2006   2005   2004   2003  
2002