รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
Product Update - Valve
2 พ.ย. 2009
Updates to Team Fortress 2 have been released. The updates will be applied automatically when your Steam client is restarted. The major changes include:

Team Fortress 2
  • Added Bill's Hat for players who pre-purchase Left 4 Dead 2
  • Fixed client-side perf problem after changing levels on Koth_Harvest_Event

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2016   2015   2014   2013   2012  
2011   2010   2009   2008   2007  
2006   2005   2004   2003   2002