ข่าวสาร
Client Update - Valve
15 ธ.ค. 2003
A small Steam update was released earlier today. There were only a couple of changes in this release:
  • Fixed problem with command-line parameters not being passed through correctly (for shortcuts to launching steam games)

  • Optimized some Steam networking code and decreased startup time


ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
2018
ก.พ.   ม.ค.  
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002