รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
Announcement - Valve
31 ต.ค. 2008
The intro movie for Left 4 Dead, Valve's upcoming zombie thriller, is now available on Steam in five different languages: English, French, German, Spanish and Russian.

In addition, iPod versions and iPhone versions of the English intro sequence are available here.

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2016   2015   2014   2013   2012  
2011   2010   2009   2008   2007  
2006   2005   2004   2003   2002