ข่าวสาร
Announcement - Valve
31 ต.ค. 2008
The intro movie for Left 4 Dead, Valve's upcoming zombie thriller, is now available on Steam in five different languages: English, French, German, Spanish and Russian.

In addition, iPod versions and iPhone versions of the English intro sequence are available here.

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2017   2016   2015   2014   2013  
2012   2011   2010   2009   2008  
2007   2006   2005   2004   2003  
2002