ข่าวสาร
Product Update - Valve
9 ม.ค. 2008
Updates to Counter-Strike and Condition Zero have been released. The updates will be applied automatically when your Steam client is restarted. The specific changes include:

Counter-Strike and Condition Zero
  • Fixed add current server button layout in the serverbrowser
  • Don't allow the '&' character in usernames
  • Prevented empty chat spam
  • Fix for upscaling decals in software renderer
  • Duplicated the in-game advertisements from Counter-Strike in Counter-Strike: Condition Zero

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
2018
ก.พ.   ม.ค.  
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002