ข่าวสาร
Client Update - Valve
26 ต.ค. 2007
Updates to the Steam Client have been released. The updates will be applied automatically when your Steam client is restarted. The specific changes include:

Steam Client
  • Fixed applications failing to start because mss32_s.dll was not found

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
2018
ก.พ.   ม.ค.  
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002