ข่าวสาร
Product Release - Valve
16 ต.ค. 2013
El Starter Pack and El Adventurer Pack, all new content for Elsword is Now Available on Steam!

Week long discount of 20% off ending at 1pm CET October 16th.

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2017   2016   2015   2014   2013  
2012   2011   2010   2009   2008  
2007   2006   2005   2004   2003  
2002