ข่าวสาร
Product Update - Valve
3 ต.ค. 2013
An update to Team Fortress 2 has been released. The update will be applied automatically when you restart Team Fortress 2. The major changes include:

  • Fixed the Demoman charge sound being played multiple times simultaneously

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002