ข่าวสาร
Product Release - Valve
26 ก.ย. 2013
Dysfunctional Systems: Learning to Manage Chaos is Now Available on Steam


Dysfunctional Systems is a visual novel series featuring Winter Harrison, a student mediator from a utopian world.ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2017   2016   2015   2014   2013  
2012   2011   2010   2009   2008  
2007   2006   2005   2004   2003  
2002